Opłaty za obiady na miesiąc październik 2018
Dodane przez administrator dnia 30.08.2018

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !

wpłata za obiady na miesiąc październik 2018 r.

Opłaty za obiady od 1.01.2017 dokonywać można WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY!!!

Dla uczniów szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. Janusza Korczaka w Lesznie

NR KONTA: 63 1020 3088 0000 8902 0005 6747

z wpisem w tytule: imię i nazwisko dziecka, adres oraz klasa,

z dopiskiem - obiady na miesiąc październik 2018 r. .- STAWKA VAT ZW

(jest to odpłatność za obiad za okres październik )

Opłaty należy dokonać w dniach: do 26.09.2018r. w kwocie: 62,10 zł. (sześćdziesiąt dwa zł. 10/100)

Po dokonaniu wpłaty należy dostarczyć do stołówki szkolnej potwierdzenie zapłaty

– będzie to podstawą do wydania BONÓW i zamówienia obiadów.

Wydawanie bonów 27 i 28  wrzesień 2018r.