Projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”
Dodane przez administrator dnia 10.03.2020

W roku szkolnym 2019/2020 klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”, którego honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pani Agata Kornhauser – Duda. Uczniowie uczestniczą z zajęciach integracyjnych podczas których zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz zachowań prozdrowotnych. Obecnie trwa etap zimowy. Uczniowie biorą udział w wielu doświadczeniach, lekcjach tematycznych. Biorą udział w konkursach, turniejach.

Zdjęcia