Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Dodane przez administrator dnia 12.03.2020

UWAGA !!!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych wynikająca z konieczności zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie, Dyrektor ogłasza:

· 12 i 13 marca br. to dni, w których w SP nr 6 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

· od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

· od 12 marca br. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia i SSPP nie przychodzą do szkół;

- uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.