Nowe rozporządzenia MEN w związku z COVID-19 – kształcenie na odległość
Dodane przez administrator dnia 23.03.2020

2020.03.20 Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne MEN

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf

Kształcenie na odległość poradnik.docx

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf