Nawigacja
· Strona główna
· Historia szkoły
· Samorząd Uczniowski
· Nasz Patron
· Dokumenty szkolne
· Rekrutacja
· Galeria zdjęć
· O naszej szkole
· Dla rodziców
· Nasi przyjaciele
· Europejski Fundusz Społeczny
· Doradztwo zawodowe
· Wczesne wspomaganie
· Pracownicy
· Linki
· Dla nauczycieli
· Kontakt
· Wyszukiwarka
· Klasa szpitalna
· Klub Olimpiad Specjalnych SZÓSTKA
Poczta ZSS
Logowanie na pocztę Zespołu Szkół Specjalnych
Telefon zaufania
Archiwum
Prawo Oświatowe
Ustawa o zmianie ustawy Karta N. 2019Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie 2019Obwieszczenie - tekst jednolity Ustawa Prawo Oświatowe_2019


Kwota dotacji do podręczników

 

Opieka zdrowotna ustawa 2019


Ramowe plany nauczania - SP uz 2019


Ramowe plany nauczania - br.I st. po gimn. 2019


Ramowe plany nauczania - SSPP 2019


Ramowe plany nauczania - SP 2019


Ramowe plany nauczania - br I st. po 8 kl.2019


Zmiana ustawy Prawo oswiatowe i inne - listopad 2018


Rozp. zmieniające rozporz. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole 2018


Rozp. w sprawie ogólnych celów i zadan kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania


Podstawa programowa 2018


Bezpieczna podróż autokarem.


USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Tabela-dotycząca-wysokości-wskaznikow-na-rok-szkolny-2018-2019


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Kalendarz
Po Wt r Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Testy na kartę rowerową
1 2 3 4 5