Materiały dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (PKDP) zachęca do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania materiałów dydaktycznych na zajęciach z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, cyberprzemocy, nierealnych oczekiwań wobec swojego wyglądu kształtowanych pod wpływem social mediów, itp. Materiały edukacyjne znajdują się na stronie: cyberprofilaktyka.pl. https://it-szkola.edu.pl/kursyu,search?category=17 https://sieciaki.pl/

Skip to content