Aktywna tablica

RZĄDOWY PROGRAM AKTYWNA TABLICA

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Specjalnych uzyskał wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dyrektor Szkoły Pani Wioletta Lewandowska wnioskowała o udział w Programie i zakup:

– do Szkoły Podstawowej: podłóg interaktywnych oraz zestawów do logopedii. Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 43489,98 złotych, a organ prowadzący zgodnie z rozporządzeniem zapewnił wkład własny w wysokości 8698 złotych. Z tych środków zostały zakupione 3 podłogi interaktywne i zestaw do logopedii, pomoce te doposażyły cztery pracownie;

– do Branżowej Szkoła I stopnia: monitorów interaktywnych. Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 17400 złotych, a organ prowadzący zgodnie z rozporządzeniem zapewnił wkład własny w wysokości 3480 złotych. Z tych środków zostały zakupione 3 monitory interaktywne, pomoce te doposażyły trzy pracownie.

Nadrzędnym celem projektu jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym. Upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów wspomoże proces kształcenia uczniów w szkole oraz podniesienie kompetencje uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.


Do szczegółowych celów programu „Aktywna tablica” należy:
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
• kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
• rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
• wspieranie innowacyjnych metod pracy;
• wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2022-1

SZKOLNY E-KOORDYNATOR I NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE

1. E-koordynator: Roman Dunaj

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły na e-koordynatora programu „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Specjalnych wyznaczony został Pan Roman Dunaj. Do zadań e-koordynatora należy opracowanie harmonogramu oraz koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

2. Nauczycielskie zespoły samokształceniowe:
Szkoła Podstawowa:
Pani Dagmara Wawrzyniak
Pani Natalia Kaźmierczak
Branżowa Szkoła I stopnia
• zespół nauczycieli przedmiotów ogólnych – Pani Honorata Gołkowska
• zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych – Pani Adriana Matuszewska
Cele i zadania powołanych nauczycielskich zespołów samokształceniowych:
1. Uczestnictwo w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu;
2. Organizacja lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK w nauczaniu i udostępnianie scenariuszy na stronie szkoły;
3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami;
4. Prowadzenie zajęć otwartych z wykorzystaniem TIK;
5. Uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
6.Wsparcie Dyrektora oraz pozostałych nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem narzędzi TIK;
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.

PLAN I HARMONOGRAM PRACY W RAMACH MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY

L.P.DziałaniaTerminOsoby odpowiedzialne
1Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu17.01.2024r.Dyrektor szkoły
2Przygotowanie planu pracy31.01.2024r.koordynator
3Przeprowadzenie zaplanowanych działańZgodnie z planemKoordynator, zespół nauczycieli
4Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programuNa bieżącoAdministrator szkolnej strony internetowej
5Ocena realizacji zaplanowanych zadańczerwieckoordynator

  • Ciekawe strony www :
  • https://www.ang.pl/ nauka słownictwa i gramatyki http://pisupisu.pl/ ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze https://www.matzoo.pl/ zadania z matematyki https://learningapps.org/ ćwiczenia interaktywne https://remixer.visualthinkery.com/a/toptrump https://toytheater.com/ https://www.toonytool.com/ https://pl.piliapp.com/random/dice/ https://driveandlisten.herokuapp.com/ https://www.photoeditor.com/https://www.photocollage.com/ https://pl.piliapp.com/random/dice/ https://www.bookwidgets.com/play/AE3NJQ https://pl.piliapp.com/random/dice/ https://f-v.pl/karty/ https://www.festisite.com/text-layout/spiral/ https://www.pizap.com/app/loginhttps://pixabay.com/ https://www.voki.com/

Nauczyciele i uczniowie podczas zajęć wykorzystują zakupiony sprzęt na wszystkich lekcjach
Klasa 2 Edukacja matematyczna

Zabawy na dywanie interaktywnym to ulubiona forma spędzania czasu przez uczniów klasy II. Dzieci wykonują zadania, grają w gry edukacyjne, a nawet mogą uczyć się języka obcego.

Skip to content