Szkoła Branżowa I Stopnia

Szkoła Branżowa I Stopnia przyjmuje młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i oferuje naukę w zawodach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, fryzjer, ogrodnik, stolarz, hydraulik, mechanik samochodowy, murarz i lakiernik.

Naszym uczniom zapewniamy naukę w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół branżowych I stopnia oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET), opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania ucznia. Każdy z nich może liczyć na indywidualne podejście ze strony kadry nauczycielskiej oraz specjalistów , realizujących zajęcia rewalidacyjne. Dobór odpowiednich metod i technik pracy, dobrze wyposażone sale lekcyjne, dostęp do multimediów , możliwość korzystania z odpłatnych obiadów na terenie szkoły uczą młodzież poruszania się po rynku pracy i pozwalają zdobywać kwalifikacje zawodowe niezbędne do zdobycia przyszłego zatrudnienia, a także prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu osobistym i społecznym.

Nasi uczniowie uczestniczą w :

  1. kampaniach społecznych „Twoja krew, moje życie”,
  2. programach edukacyjnych PIP,
  3. pogłębiają swoją wiedzę o zjawiskach przyrody w ramach działalności Szkolnego Klubu Młodego Odkrywcy
  4. aktywnie działają w ramach samorządu szkolnego , podejmując wiele działań rozwijających kompetencje i predyspozycje społeczne
  5. biorą udział w konkursach, wycieczkach, akcjach społecznych , targach edukacyjnych, w organizowaniu Dni Otwartych w szkole branżowej

NASZE SUKCESY:

  1. wyróżnienie KMO na najbardziej aktywny Klub Młodego Odkrywcy w Wielkopolsce
  2. I Miejsce w konkursie „Niebieskie nutki” na piosenkę o autyzmie pod patronatem Fundacja Hotele Polskie Dzieciom
  3. I Miejsce w konkursie o HIV organizowanym przez sanepid w Lesznie
  4. I Miejsce w konkursie „Jakie znasz zawody” pod patronatem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

Absolwenci naszej szkoły otrzymują:

1.DYPLOM potwierdzający zdobyty zawód.

2. CERTYFIKAT honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Skip to content