Stowarzyszenie „Razem z Nami”

Przy szkole działa Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem z Nami” na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, które powstało w 2006 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. Celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności na rzecz rozwoju i samorealizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizacja jest inicjatorem wielu akcji, dzięki którym wspiera i pomaga w rehabilitacji i adaptacji życiowej, głównie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. Stowarzyszenie doposaża gabinety szkolne i sale lekcyjne w atrakcyjne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Jest autorem i realizatorem wielu projektów wychowawczo-edukacyjnych, organizuje dla uczniów Zespołu wycieczki, warsztaty, konkursy i imprezy integracyjne, które są niezbędnym i najbardziej rozwijającym elementem edukacji.

Od wielu lat organizacja prowadzi także zajęcia dydaktyczne, integracyjne i artystyczne dla dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Zespolonym w Lesznie na oddziale dziecięcym. Aranżuje zbiórki darów dla mieszkańców domów pomocy społecznej.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na wolontariacie.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na swoją działalność ze składek członkowskich, ofiarności publicznej, dotacji publicznych, akcji charytatywnych, zaprzyjaźnionych firm oraz przekazywanego 1,5% podatku dochodowego od osób publicznych.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Iwona Kociołek – Prezes Stowarzyszenia

Wioletta Lewandowska – Wiceprezes Stowarzyszenia

Jarosław Łukaszewski – Sekretarz

Patrycja Kosno – Frąckowiak – Z-ca Sekretarza

Anna Wlekła – Z-ca Sekretarza

Anna Mika- Skarbnik

Barbara Szydłowska – członek zarządu

Agnieszka Włodarczak – członek zarządu

Małgorzata Szwarczyńska – członek zarządu

Nr konta Stowarzyszenia: 17 1090 1245 0000 0001 4436 2821

KRS: 0000248353

tel. kontaktowy: 65 520 4004

Skip to content