Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORGANIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W LESZNIE

Uczniowie i rodzice w sytuacji kryzysowej mogą zwrócić się o pomoc do:

• Pedagog szkolny – gabinet znajduje się na pierwszym piętrze, tel. 65 520 40 04 wew. 25

• Psycholog szkolny tel. 65 520 40 04 wew. 25• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lesznie, ul. Chrobrego 15, tel. 65 529 30 35

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lesznie, ul. Niepodległości 27c, tel. 65 529 98 65

• Terenowy Komitet Praw Dziecka w Lesznie ul. Słowiańska 59b, tel. 65 520 27 32

• Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
W szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Skip to content