Doradztwo zawodowe

Do W naszej szkole dobrze funkcjonuje obszar doradztwa zawodowego, który działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

Doradcy zawodowi pomagają uczniom oraz ich rodzicom w wyborze najlepszego dla nich zawodu.

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego zaczyna się już na wczesnych etapach kształcenia , co daje uczniom szansę na poznanie swoich mocnych stron i idących za nimi predyspozycji, koniecznych przy wyborze określonego zawodu. Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie zdobywają podstawową wiedzę o funkcjonowaniu różnych zawodów na współczesnym rynku pracy.

Większość z nich przychodzi do szkoły branżowej I stopnia z przekonaniem właściwie dokonanego wyboru dalszej drogi zawodowej.

Podczas nauki w szkole branżowej doradcy zawodowi przekazują uczniom wiedzę dotyczącą przepisów prawa pracy, pośredniczą w rozmowach uczniów, rodziców i pracodawców, pomagają w rozstrzyganiu zaistniałych sporów czy konfliktów z pracodawcami. Często odwiedzają naszych młodocianych pracowników w zakładach pracy, dając wsparcie i pomoc pracodawcom w zrozumieniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doradcy zawodowi szkoły branżowej prowadzą również monitoring absolwentów naszej placówki związany z przebiegiem ich zawodowej drogi życiowej.

Skip to content