75 – lecie powstania szkoły

W piątek, 25 listopada 2022,  Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie świętował swoje 75 lecie powstania , które zbiegło się ze świętem Patrona szkoły- Janusza Korczaka. Na uroczystość  przybyli zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz miasta, organizacji, szkół i zaprzyjaźnionych placówek kształcenia specjalnego, sponsorzy  oraz lokalne media. Nie zabrakło również emerytowanych pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, którzy swoim występem opowiedzieli historię szkoły. Na scenie wspierali je nauczyciele, dzięki czemu wokalna część artystycznego  programu  wzbudziła aplauz i niosła się brawami po szkolnych korytarzach. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka , mgr Wioletta Lewandowska podkreśliła w swoim jubileuszowym wystąpieniu, że „Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie absolwentów do radzenia sobie w dorosłym życiu a priorytetem w naszej codziennej pracy jest wspomaganie rozwoju każdego ucznia, by  wdrożyć  go do odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i rodzinnym”.

Dyrektor Zespołu przypomniała również zebranym, ze szkoła pamięta o Korczakowskich przesłaniach i mądrej pedagogice Starego Doktora , której centralnym punktem było zawsze dobro dziecka dotkniętego przez los.  Najlepiej uśmiechniętego, bo przecież, jak przypomniała Dyrektor Zespołu -„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Jubileuszowa uroczystość znalazła także swój wyraz w okolicznościowej wystawie zdjęć, prezentujących historię szkoły a także w licznych straganach świątecznych rozmaitości z  wytworami  uczniów oraz nauczycieli naszego Zespołu.

Fotorelacja

Skip to content